Αναζήτηση Βοηθού Λογιστή

Το λογιστικό μας γραφείο ζητάει βοηθό λογιστή.

Αρμοδιότητες:

 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων, κάλυψη φορολογικών υποχρεώσεων εταιρικών πελατών
 • Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων
 • Υποστήριξη σε όλο το εύρος εργασιών ενός λογιστικού γραφείου (συναλλαγή με κοινό, Ε9, μισθωτήρια, ρυθμίσεις, επιδόματα)


Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ Λογιστικής ή οικονομικής κατεύθυνσης
 • Τουλάχιστον 3 έτη επαγγελματικής εμπειρίας σε λογιστικά γραφεία
 • Απαραίτητη η γνώση καταχώρισης παραστατικών απλογραφικών βιβλίων, ΦΠΑ, ΦΜΥ, VIES
 • Απαραίτητη η γνώση φορολογικής νομοθεσίας
 • Πολύ καλή χρήση των προγραμμάτων της Εpsilon
 • Προσεγμένη και επαγγελματική εμφάνιση
 • Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες (για άνδρες υποψήφιους)


Παρέχονται:

 • Μισθολογικό πακέτο: αναλόγως προσόντων
 • Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας


Αποστολή βιογραφικών στο: info@pkaccounting.gr