ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

Αναλαμβάνουμε την πλήρη λογιστική παρακολούθηση επιχειρήσεων όλων των κλάδων της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών καλύπτοντας ολόκληρο το φάσμα των αναγκών.

  • Μηχανογραφική τήρηση και ενημέρωση βιβλίων όλων των κατηγοριών (Προσωπικές – Αστικές Εταιρείες ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ)
  • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων
  • Ίδρυση – σύσταση εταιρειών
  • Λύσεις – εκκαθαρίσεις εταιριών
  • Μετατροπές και συγχωνεύσεις εταιρειών
  • Δημοσιεύσεις ΓΕΜΗ
  • Κωδικοποίηση καταστατικών
  • Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικού Συμβουλίου