ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Προγράμματα επιδότησης ΟΑΕΔ
 • Προγράμματα ΕΣΠΑ
 • Διεκπεραίωση συναλλαγών σε ΔΟΥ, ΙΚΑ, Επιμελητήρια, Ασφαλιστικούς φορείς
 • Απογραφή – έναρξη εργασιών σε ασφαλιστικά ταμεία

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISNET όπως:

 • έκδοση κλειδάριθμου
 •  μισθωτήρια
 •  ρυθμίσεις
 • σύνταξη και υποβολή αιτήσεων επιδομάτων
 • έκδοση φορολογικής ενημερότητας
 • αιτήσεις μεταβολών στοιχείων Μητρώου
 • έκδοση ταυτοτήτων πληρωμής
 • παράβολα