Πληρωμή αποζημίωσης ύψους 6.325.540,35 € από τον ΕΛ.Γ.Α. σε 6.681 δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφου

Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων

18-09-2017

Πληρωμή αποζημίωσης ύψους 6.325.540,35 € από τον ΕΛ.Γ.Α.

Αποζημιώσεις ύψους 6.325.540,35 € κατέβαλε ο ΕΛ.Γ.Α. σε 6.681 δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου.

Ειδικότερα, οι αποζημιώσεις αυτές αφορούν σε εκκαθαρίσεις ζημιών στη φυτική παραγωγή αλλά και στο ζωικό κεφάλαιο από διάφορα ζημιογόνα αίτια, κυρίως  για τα έτη 2016 και 2017.

Με βάση την κατάταξη των πληρωμών το υψηλότερο ποσό αποζημιώσεων συγκεντρώνει ο Νομός Αργολίδας όπου καταβλήθηκαν συνολικά 1.486.705,31 ευρώ ενώ ακολουθεί ο Νομός Ηλείας με 1.148.359,61.