Σε λειτουργία η εφαρμογή του taxisnet για τις τροποποιητικές δηλώσεις

Διαθέσιμη είναι πλέον στο σύστημα TAXISnet η ηλεκτρονική εφαρμογή που παρέχει τη δυνατότητα υποβολής μέσω διαδικτύου τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2016.