ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Στο πλαίσιο του συνεχούς μεταβαλλόμενου φορολογικού περιβάλλοντος φροντίζουμε για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση και υποστήριξη σας μέσα από συνεχή και διαρκή ενημέρωση.

  • Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
  • Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων
  • Δηλώσεις Φόρου Ακίνητης Περιουσίας φυσικών και νομικών προσώπων (Ε9, ΕΝΦΙΑ, Περιουσιολόγιο κ.λ.π.)
  • Δηλώσεις Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
  • Δηλώσεις Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) και λοιπών παρακρατούμενων φόρων
  • Δηλώσεις Φόρου Κληρονομιάς, Γονικής Παροχής, κ.λ.π.
  • Υπηρεσίες προς φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού
  • Παροχή Συμβουλών και πληροφοριών